Неналежне управління: як попередити та відновити порушені права?

Сьогодні ми обговорюємо рекомендації, розроблені експертами з країн ЄС, щодо вдосконалення існуючих або використання нових інструментів для відновлення порушених прав.

Омбудсменам європейських країн усе частіше доручають не лише проводити оцінку якості управління, а й стимулювати її підвищення. Розроблений Кодекс служить декільком цілям. Омбудсмен використовує Кодекс у встановленні того, чи дійсно відбулося порушення, тим самим спираючись на його положення для здійснення функції контролю. Для органів державної влади і посадових осіб, він є корисним керівництвом і довідником, що заохочує високі стандарти управління. Для суспільства – це джерело інформації щодо стандартів поведінки, яку громадськість має право очікувати під час взаємодії з адміністративними органами.

Кодекс належної адміністративної поведінки є одним з 8 документів, які сьогодні обговорюються на круглому столі за участі експертів ЄС, представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради України, урядових установ та неурядових організацій: 

  • кодекс належної адміністративної поведінки;
  • рекомендації щодо змін до Закону «Про доступ до публічної інформації» з метою забезпечення ефективного та легкого доступу до публічної інформації;
  • рекомендації, що базуються на кращих практиках ЄС стосовно відповідальності держави за шкоду, заподіяну державними інституціями;
  • нові інструменти відновлення порушених прав – amicus curiae та захист суспільних інтересів;
  • рекомендації щодо застосування інструменту позитивних дій у сферах антидискримінації, захисту персональних даних та доступу до публічної інформації;
  • медіація, врегулювання конфлікту та мирна угода як інструменти відновлення порушених прав;
  • рекомендації щодо інформаційних інструментів для сторін, які підтримують належне впровадження законодавства у сфері доступу до публічної інформації;
  • рекомендації щодо вирішення проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації у державних закупівлях

Рекомендації англійською та українською мовами опубліковані на нашій веб-сторінці у розділі «Студії та рекомендації» (Захід 2.3.4) www.twinning-ombudsman.org/uk/library/studies-recommendatio/