Студії і рекомендації

 

Компонент 1: Вдосконалення нормативно-правової бази стосовно діяльності Уповноваженого та Секретаріату з питань захисту, відновлення та попередження порушень прав і свобод людини на основі кращих європейських практик
Захід 1.1 Огляд існуючої нормативно-правової бази, що регулює діяльність уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.2 Проведення порівняльного аналізу національного та європейського законодавства щодо діяльності Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.3 Підготовка рекомендацій, спрямованих на приведення національної нормативно-правової бази у відповідність до кращих міжнародних та європейських практик у сфері прав людини Звіт

Компонент 2: Посилення інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 Підкомпонент 2.1: Розробка методологій і процедур моніторингу за дотриманням прав і свобод людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження порушень прав і свобод людини

Захід 2.1.1 Аналіз існуючих методологій і процедур для проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження таких порушень Звіт
Захід 2.1.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо застосування методологій і процедур для проведення моніторингу за дотриманням прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на запобігання таким порушенням Звіт
Захід 2.1.3 Порівняльний аналіз існуючих методологій і процедур в Україні і країнах ЄС Звіт
Захід 2.1.4

NEW! Розробка нових або вдосконалення існуючих методологій і процедур проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини в запобіганні подібним порушенням Звіт

Додаток 1_Загальний документ: Основа для здійснення функцій моніторингу

Додаток 2_Методологія оцінки проектів нормативно-правових актів з точки зору захисту персональних даних

Додаток 3_Рекомендації щодо процедур надання Методичних порад/консультацій з питань захисту персональних даних

Додаток 4_Керівництво та перелік контрольних питань з відеоспостереження для володільців даних державного і приватного сектору

Додаток 5_Інфо-лист для роботодавців: як уникнути дискримінації в оголошеннях про вакансії

Додаток 6_Методологія оцінки (експертиза) проектів правових актів на предмет дотримання антидискримінаційного законодавства

Додаток 7_Рекомендації з підготовки експертного антидискримінаційного висновку (Amicus Curiae) для судів

Додаток 8_Перелік контрольних питань для виконання моніторингових візитів щодо дискримінації

Додаток 9_Керівні принципи для державних службовців щодо балансування права на приватне життя та права доступу до публічної інформації

 

Компонент 3. Розробка системи тренінгів для фахівців Секретаріату на базі кращих європейських практик
Захід 3.1.

Аналіз ситуації, пов’язаної з підготовкою і підвищенням кваліфікації працівників Секретаріату та оцінка потреб у цій сфері; визначення напрямків і вимог до навчального процесу Звіт