Студії і рекомендації

 

Компонент 1: Вдосконалення нормативно-правової бази стосовно діяльності Уповноваженого та Секретаріату з питань захисту, відновлення та попередження порушень прав і свобод людини на основі кращих європейських практик
Захід 1.1 Огляд існуючої нормативно-правової бази, що регулює діяльність уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.2 Проведення порівняльного аналізу національного та європейського законодавства щодо діяльності Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.3 Підготовка рекомендацій, спрямованих на приведення національної нормативно-правової бази у відповідність до кращих міжнародних та європейських практик у сфері прав людини Звіт
Захід 1.4 Проведення круглого столу для обговорення рекомендацій щодо змін до нормативно-правової бази, що регулює діяльність Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.5 Підготовка поправок до організаційно-правових актів, що регулюють діяльність Секретаріату Звіт

Додаток 1 Проект Закону України “ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ” (ця версія проекту закону була пізніше доопрацьована, фінальний варіант див. Доаток 3)

Додаток 2 Проект Закону України “ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ”

Додаток 3 Порівняльна таблиця – Проект змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Фінальна версія)

Додаток 4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Компонент 2: Посилення інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини   Підкомпонент 2.1: Розробка методологій і процедур моніторингу за дотриманням прав і свобод людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження порушень прав і свобод людинии
Захід 2.1.1 Аналіз існуючих методологій і процедур для проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження таких порушень Звіт
Захід 2.1.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо застосування методологій і процедур для проведення моніторингу за дотриманням прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на запобігання таким порушенням Звіт
Захід 2.1.3 Порівняльний аналіз існуючих методологій і процедур в Україні і країнах ЄС Звіт
Захід 2.1.4

Розробка нових або вдосконалення існуючих методологій і процедур проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини в запобіганні подібним порушенням Звіт

Додаток 1_Загальний документ: Основа для здійснення функцій моніторингу

Додаток 2_Методологія оцінки проектів нормативно-правових актів з точки зору захисту персональних даних

Додаток 3_Рекомендації щодо процедур надання Методичних порад/консультацій з питань захисту персональних даних

Додаток 4_Керівництво та перелік контрольних питань з відеоспостереження для володільців даних державного і приватного сектору

Додаток 5_Інфо-лист для роботодавців: як уникнути дискримінації в оголошеннях про вакансії

Додаток 6_Методологія оцінки (експертиза) проектів правових актів на предмет дотримання антидискримінаційного законодавства

Додаток 7_Рекомендації з підготовки експертного антидискримінаційного висновку (Amicus Curiae) для судів

Додаток 8_Перелік контрольних питань для виконання моніторингових візитів щодо дискримінації

Додаток 9_Керівні принципи для державних службовців щодо балансування права на приватне життя та права доступу до публічної інформації

Захід 2.1.5

Представлення розроблених документів і рекомендацій щодо методологій і процедур проведення моніторингу дотримання прав людини для забезпечення діяльності Омбудсмена щодо запобігання порушенням прав людини  Звіт

Підкомпонент 2.2: Посилення ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення порушень прав людини, а також контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена

Захід 2.2.1 Аналіз і оцінка ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедури контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо усунення виявлених порушень Звіт
Захід 2.2.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо діяльності Уповноваженого, спрямованої на усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень у сфері прав людини Звіт
Захід 2.2.3 Підготовка рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень Звіт

Додаток 1_Застосування правозахисного підходу для національних правозахисних інституцій

Додаток 2_Рекомендації з підготовки рекомендацій на основі індивідуальних скарг

Додаток 3_Як зробити рекомендації ефективними

Додаток 4_Рекомендації щодо підготовки ефективної щорічної доповіді Омбудсмена

Додаток 5_Загальний документ Основа для прийняття і сприяння здійсненню системних рекомендацій

Додаток 6_Управління даними як інструмент для підвищення ефективності рекомендацій Уповноваженого

Додаток 7 Рекомендації щодо підготовки Комунікаційної стратегії

Захід 2.2.4 Проведення семінару для представлення та обговорення підготовлених рекомендації стосовно підвищення ефективності діяльності Уповноваженого щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини Звіт

Презентації:

Огляд рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Омбудсмена

Застосування національними правозахисними організаціями підходу, заснованого на концепції прав людини

Основні елементи розробки якісних рекомендацій на основі індивідуальних звернень: структура та обґрунтування рекомендацій

Основні елементи розробки якісних рекомендацій на основі індивідуальних звернень: принцип ефективного управління, встановлення фактів та збір доказів

Оцінка доказів.Принципи виконання рішень

Рекомендації щодо підготовки та змісту щорічної доповіді Омбудсмена

Рекомендації щодо розробки спеціальних звітів і участі у законотворчому процесі

Привернення уваги як посилюючий фактор, що сприяє подальшому контролю за виконанням рекомендацій

Бази даних – ефективний інструмент усунення порушень прав людини

Захід 2.2.5 Проведення тренінгу для співробітників Секретаріату з представленням рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Уповноваженого щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушення прав людини Звіт

Підкомпонент 2.3: Удосконалення інструментів для відновлення порушених прав

Захід 2.3.1 Аналіз існуючих інструментів для відновлення порушених прав у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усіх форм дискримінації Звіт
Захід 2.3.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом стосовно  використання Омбудсменами країн-членів ЄС інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та попередження усіх форм дискримінації, зокрема Звіт
Захід 2.3.3 Проведення порівняльного аналізу існуючих інструментів відновлення прав людини в Україні та країнах ЄС Звіт
Захід 2.3.4 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення існуючих або застосування нових інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усіх форм дискримінації Звіт

Додаток 1_ Рекомендації щодо вдосконалення існуючих та залучення нових інструментів для відновлення прав людини у судах

Додаток 2_Рекомендації на основі передового досвіду ЄС щодо державної відповідальності за збиток, заподіяний державним управлінням

Додаток 3_Проект Кодексу належної адміністративної поведінки

Додаток 4_Медіація, примирення та мирова угода як інструменти для відновлення порушених прав

Додаток 5_Рекомендації по застосуванню інструменту позитивних дій в сфері боротьби з дискримінацією, захисту персональних даних і доступу до публічної інформації

Додаток 6_Рекомендації щодо поправок до закону України «Про захист персональних даних» та закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проект закону “Про захист персональних даних” (Версія, доопрацьована експертами проекту Twinning 30.10.2018 за результатами круглих столів 25 і 26 жовтня 2018 року)

Роз’яснення щодо змін у законопроекті від 30 жовтня 2018 року

Додаток 7 Настанови для ефективного моніторингу Секретаріатом Уповноваженого стану дотримання відповідними органами законодавства в сфері доступу до публічної інформації

Захід 2.3.5 Розробка керівних принципів ефективного моніторингу Секретаріатом Уповноваженого з прав людини стану дотримання відповідними сторонами законодавства у сфері доступу до публічної інформації Звіт

Додаток 1 Запропоновані напрями вдосконалення закону України «Про доступ до публічної інформації» та його імплементації

Додаток 2 Проект мінімальних змін у Закон України «Про доступ до публічної інформації», необхідний для узгодження з (проектом) Закону «Про захист персональних даних»

Додаток 3 Керівні принципи для органів державної влади з надання інформації суспільству та засобам масової інформації

Додаток 4 Навчальна програма – Порушення розпорядниками інформації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Додаток 5 Рекомендації з проблемних питань доступу до публічної інформації у сфері державних закупівель

Захід 2.3.6 Проведення круглого столу для представлення рекомендацій щодо вдосконалення існуючих або застосування нових інструментів для відновлення порушених прав у таких сферах захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усім формам дискримінації Звіт

Огляд основних нововведень Загального Регламенту ЄС про захист персональних даних та підсумок основних протиріч в чинному українському законодавстві щодо захисту персональних даних

Гармонізація сфери захисту персональних даних і доступу до публічної інформації

Огляд рекомендацій щодо приведення закону “Про захист персональних даних” у відповідність з новим Загальним Регламентом ЄС про захист персональних даних

Коментарі до проекту Закону України “Про захист персональних даних”

Проект закону “Про захист персональних даних” (Версія, доопрацьована експертами проекту Twinning 30.10.2018 за результатами круглих столів 25 і 26 жовтня 2018 року)

Роз’яснення щодо змін у законопроекті від 30 жовтня 2018 року

 

Компонент 3. Розробка системи тренінгів для фахівців Секретаріату на базі кращих європейських практик

Захід 3.1 Аналіз ситуації, пов’язаної з підготовкою і підвищенням кваліфікації працівників Секретаріату та оцінка потреб у цій сфері; визначення напрямків і вимог до навчального процесу Звіт
 Захід 3.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо підвищення кваліфікації фахівців установ Омбудсменів Звіт
Захід 3.3 Розробка навчального плану та навчальних програм, підготовка навчально-методичних матеріалів та навчальних посібників Звіт
Захід 3.4 Проведення тренінгу для тренерів Звіт
Захід 3.5 і 3.6 Проведення пілотних тренінгів (майстер-класів) для працівників Секретаріату підготовленими тренерами і Оцінювання пілотних тренінгів (майстер-класів) шляхом проведення опитування учасників  Звіт
Захід 3.7  Усунення недоліків і вдосконалення навчальних програм Звіт