Студії і рекомендації

 

Компонент 1: Вдосконалення нормативно-правової бази стосовно діяльності Уповноваженого та Секретаріату з питань захисту, відновлення та попередження порушень прав і свобод людини на основі кращих європейських практик
Захід 1.1 Огляд існуючої нормативно-правової бази, що регулює діяльність уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.2 Проведення порівняльного аналізу національного та європейського законодавства щодо діяльності Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.3 Підготовка рекомендацій, спрямованих на приведення національної нормативно-правової бази у відповідність до кращих міжнародних та європейських практик у сфері прав людини Звіт
Захід 1.4 Проведення круглого столу для обговорення рекомендацій щодо змін до нормативно-правової бази, що регулює діяльність Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.5 Підготовка поправок до організаційно-правових актів, що регулюють діяльність Секретаріату Звіт

Додаток Порівняльна таблиця – Проект змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

Компонент 2: Посилення інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини   Підкомпонент 2.1: Розробка методологій і процедур моніторингу за дотриманням прав і свобод людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження порушень прав і свобод людинии
Захід 2.1.1 Аналіз існуючих методологій і процедур для проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження таких порушень Звіт
Захід 2.1.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо застосування методологій і процедур для проведення моніторингу за дотриманням прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на запобігання таким порушенням Звіт
Захід 2.1.3 Порівняльний аналіз існуючих методологій і процедур в Україні і країнах ЄС Звіт
Захід 2.1.4

Розробка нових або вдосконалення існуючих методологій і процедур проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини в запобіганні подібним порушенням Звіт

Додаток 1_Загальний документ: Основа для здійснення функцій моніторингу

Додаток 2_Методологія оцінки проектів нормативно-правових актів з точки зору захисту персональних даних

Додаток 3_Рекомендації щодо процедур надання Методичних порад/консультацій з питань захисту персональних даних

Додаток 4_Керівництво та перелік контрольних питань з відеоспостереження для володільців даних державного і приватного сектору

Додаток 5_Інфо-лист для роботодавців: як уникнути дискримінації в оголошеннях про вакансії

Додаток 6_Методологія оцінки (експертиза) проектів правових актів на предмет дотримання антидискримінаційного законодавства

Додаток 7_Рекомендації з підготовки експертного антидискримінаційного висновку (Amicus Curiae) для судів

Додаток 8_Перелік контрольних питань для виконання моніторингових візитів щодо дискримінації

Додаток 9_Керівні принципи для державних службовців щодо балансування права на приватне життя та права доступу до публічної інформації

Підкомпонент 2.2: Посилення ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення порушень прав людини, а також контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена

Захід 2.2.1 Аналіз і оцінка ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедури контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо усунення виявлених порушень
Захід 2.2.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо діяльності Уповноваженого, спрямованої на усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень у сфері прав людини Звіт
Захід 2.2.3 Підготовка рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень Звіт

Додаток 1_Застосування правозахисного підходу для національних правозахисних інституцій

Додаток 2_Рекомендації з підготовки рекомендацій на основі індивідуальних скарг

Додаток 3_Як зробити рекомендації ефективними

Додаток 4_Рекомендації щодо підготовки ефективної щорічної доповіді Омбудсмена

Додаток 5_Загальний документ Основа для прийняття і сприяння здійсненню системних рекомендацій

Додаток 6_Управління даними як інструмент для підвищення ефективності рекомендацій Уповноваженого

Захід 2.2.4 Проведення семінару для представлення та обговорення підготовлених рекомендації стосовно підвищення ефективності діяльності Уповноваженого щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушень прав людини Звіт Презентації: Огляд рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Омбудсмена Застосування національними правозахисними організаціями підходу, заснованого на концепції прав людини Основні елементи розробки якісних рекомендацій на основі індивідуальних звернень: структура та обґрунтування рекомендацій Основні елементи розробки якісних рекомендацій на основі індивідуальних звернень: принцип ефективного управління, встановлення фактів та збір доказів Оцінка доказів. Принципи виконання рішень Рекомендації щодо підготовки та змісту щорічної доповіді Омбудсмена Рекомендації щодо розробки спеціальних звітів і участі у законотворчому процесі Привернення уваги як посилюючий фактор, що сприяє подальшому контролю за виконанням рекомендацій Бази даних – ефективний інструмент усунення порушень прав людини
Захід 2.2.5 Проведення тренінгу для співробітників Секретаріату з представленням рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності Уповноваженого щодо усунення виявлених порушень прав людини, процедур контролю за виконанням рекомендацій Омбудсмена, реагування на подання Омбудсмена щодо усунення виявлених порушення прав людини Звіт

Підкомпонент 2.3: Удосконалення інструментів для відновлення порушених прав

Захід 2.3.1 Аналіз існуючих інструментів для відновлення порушених прав у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усіх форм дискримінації Звіт
Захід 2.3.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом стосовно  використання Омбудсменами країн-членів ЄС інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та попередження усіх форм дискримінації, зокрема Звіт
Захід 2.3.3 Проведення порівняльного аналізу існуючих інструментів відновлення прав людини в Україні та країнах ЄС Звіт
Захід 2.3.4 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення існуючих або застосування нових інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усіх форм дискримінації

 

Компонент 3. Розробка системи тренінгів для фахівців Секретаріату на базі кращих європейських практик

Захід 3.1.

Аналіз ситуації, пов’язаної з підготовкою і підвищенням кваліфікації працівників Секретаріату та оцінка потреб у цій сфері; визначення напрямків і вимог до навчального процесу Звіт

 Захід 3.2. Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо підвищення кваліфікації фахівців установ Омбудсменів Звіт
Захід 3.3. Розробка навчального плану та навчальних програм, підготовка навчально-методичних матеріалів та навчальних посібників Звіт