Компонент 1: Вдосконалення нормативно-правової бази

Результат : Приведення правової бази, що стосується діяльності Омбудсмена і Секретаріату щодо захисту, відновлення та попередження порушення прав людини, у відповідність до кращих європейських практик

Компонент 1: Вдосконалення нормативно-правової бази стосовно діяльності Уповноваженого та Секретаріату з питань захисту, відновлення та попередження порушень прав і свобод людини на основі кращих європейських практик
Захід 1.1

Огляд існуючої нормативно-правової бази, що регулює діяльність уповноваженого з прав людини Звіт

Захід 1.2 Проведення порівняльного аналізу національного та європейського законодавства щодо діяльності Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.3

Підготовка рекомендацій, спрямованих на приведення національної нормативно-правової бази у відповідність до кращих міжнародних та європейських практик у сфері прав людини Звіт

Захід 1.4 Проведення круглого столу для обговорення рекомендацій щодо змін до нормативно-правової бази, що регулює діяльність Уповноваженого з прав людини Звіт
Захід 1.5 Підготовка поправок до організаційно-правових актів, що регулюють діяльність Секретаріату Звіт

Додаток 1 Проект Закону України “ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ” (ця версія проекту закону була пізніше доопрацьована, фінальний варіант див. Доаток 3)

Додаток 2 Проект Закону України “ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ РІВНОГО СТАВЛЕННЯ”  Додаток 3 Порівняльна таблиця – Проект змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Фінальна версія) Додаток 4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ