Підкомпонент 2.1

Розробка методологій і процедур моніторингу за дотриманням прав і свобод людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження порушень прав і свобод людини

Підкомпонент 2.1: Розробка методологій і процедур моніторингу за дотриманням прав і свобод людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження порушень прав і свобод людини
Захід 2.1.1 Аналіз існуючих методологій і процедур для проведення моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження таких порушень Звіт
Захід 2.1.2 Навчальний візит з метою обміну досвідом щодо застосування методологій і процедур для проведення моніторингу за дотриманням прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на запобігання таким порушенням Звіт
Захід 2.1.3 Порівняльний аналіз існуючих методологій і процедур в Україні і країнах ЄС Звіт
Захід 2.1.4 Розробка нових або вдосконалення існуючих методологій і процедур для проведення моніторингу за дотриманням прав людини, забезпечення діяльності Уповноваженого з прав людини, спрямованої на попередження таких порушень Звіт

Додаток 1_Загальний документ: Основа для здійснення функцій моніторингу

Додаток 2_Методологія оцінки проектів нормативно-правових актів з точки зору захисту персональних даних

Додаток 3_Рекомендації щодо процедур надання Методичних порад/консультацій з питань захисту персональних даних

Додаток 4_Керівництво та перелік контрольних питань з відеоспостереження для володільців даних державного і приватного сектору

Додаток 5_Інфо-лист для роботодавців: як уникнути дискримінації в оголошеннях про вакансії

Додаток 6_Методологія оцінки (експертиза) проектів правових актів на предмет дотримання антидискримінаційного законодавства

Додаток 7_Рекомендації з підготовки експертного антидискримінаційного висновку (Amicus Curiae) для судів

Додаток 8_Перелік контрольних питань для виконання моніторингових візитів щодо дискримінації

Додаток 9_Керівні принципи для державних службовців щодо балансування права на приватне життя та права доступу до публічної інформації

Захід 2.1.5

Представлення розроблених документів і рекомендацій щодо методологій і процедур проведення моніторингу дотримання прав людини для забезпечення діяльності Омбудсмена щодо запобігання порушенням прав людини  Звіт