Підкомпонент 2.3

Удосконалення інструментів для відновлення порушених прав

Підкомпонент 2.3: Удосконалення інструментів для відновлення порушених прав
Захід 2.3.1

Аналіз існуючих інструментів для відновлення порушених прав у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання всіх форм дискримінації Звіт

Захід 2.3.2

Навчальний візит з метою обміну досвідом стосовно  використання Омбудсменами країн-членів ЄС інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та попередження усіх форм дискримінації Звіт

Захід 2.3.3

Проведення порівняльного аналізу існуючих інструментів відновлення прав людини в Україні та країнах ЄС Звіт

Захід 2.3.4

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення існуючих або застосування нових інструментів для відновлення прав людини у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усіх форм дискримінації Звіт

Додаток 1_ Рекомендації щодо вдосконалення існуючих та залучення нових інструментів для відновлення прав людини у судах

Додаток 2_Рекомендації на основі передового досвіду ЄС щодо державної відповідальності за збиток, заподіяний державним управлінням

Додаток 3_Проект Кодексу належної адміністративної поведінки

Додаток 4_Медіація, примирення та мирова угода як інструменти для відновлення порушених прав

Додаток 5_Рекомендації по застосуванню інструменту позитивних дій в сфері боротьби з дискримінацією, захисту персональних даних і доступу до публічної інформації

Додаток 6_Рекомендації щодо поправок до закону України «Про захист персональних даних» та закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проект закону “Про захист персональних даних” (Версія, доопрацьована експертами проекту Twinning 30.10.2018 за результатами круглих столів 25 і 26 жовтня 2018 року)

Роз’яснення щодо змін у законопроекті від 30 жовтня 2018 року

Додаток 7 Настанови для ефективного моніторингу Секретаріатом Уповноваженого стану дотримання відповідними органами законодавства в сфері доступу до публічної інформації  

Захід 2.3.5 Розробка керівних принципів ефективного моніторингу Секретаріатом Уповноваженого з прав людини стану дотримання відповідними сторонами законодавства у сфері доступу до публічної інформації Звіт

Додаток 1 Запропоновані напрями вдосконалення закону України «Про доступ до публічної інформації» та його імплементації

Додаток 2 Проект мінімальних змін у Закон України «Про доступ до публічної інформації», необхідний для узгодження з (проектом) Закону «Про захист персональних даних»

Додаток 3 Керівні принципи для органів державної влади з надання інформації суспільству та засобам масової інформації

Додаток 4 Навчальна програма – Порушення розпорядниками інформації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Додаток 5 Рекомендації з проблемних питань доступу до публічної інформації у сфері державних закупівель

 

Захід 2.3.6 Проведення круглого столу для представлення рекомендацій щодо вдосконалення існуючих або застосування нових інструментів для відновлення порушених прав у таких сферах захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усім формам дискримінації Звіт

Огляд основних нововведень Загального Регламенту ЄС про захист персональних даних та підсумок основних протиріч в чинному українському законодавстві щодо захисту персональних даних

Гармонізація сфери захисту персональних даних і доступу до публічної інформації

Огляд рекомендацій щодо приведення закону “Про захист персональних даних” у відповідність з новим Загальним Регламентом ЄС про захист персональних даних

Коментарі до проекту Закону України “Про захист персональних даних”

Проект закону “Про захист персональних даних” (Версія, доопрацьована експертами проекту Twinning 30.10.2018 за результатами круглих столів 25 і 26 жовтня 2018 року)

Роз’яснення щодо змін у законопроекті від 30 жовтня 2018 року